QUY ĐỊNH VỀ THANH TOÁN

Ngày 23 tháng 04 năm 2020

Quy định này sẽ quy định cụ thể về Phương thức thanh toán của Khách hàng cùng với chính sách hoàn tiền Khách hàng.

I. Phương thức thanh toán

– Khách hàng sẽ được thanh toán trực tiếp với Chủ sở hữu sản phẩm mà không qua website: nhadatxanh365.vn/ Trên website nhadatxanh365.vn sẽ không có bất kỳ cổng thanh toán nào.

– Khách hàng sẽ không phải chi trả bất kỳ một chi phí nào cho Đất Xanh Miền Bắc.

II. Chính sách hoàn tiền

– Trong trường hợp Khách hàng đã thỏa mãn toàn bộ yêu cầu từ phía Chủ sở hữu sản phẩm mà không được ký kết các Hợp đồng mua bán và/hoặc Hợp đồng khác với Chủ sỡ hữu, Đất Xanh Miền Bắc cam kết sẽ hỗ trợ để Khách hàng được hoàn toàn bộ số tiền đã thanh toán trước cho Chủ sở hữu sản phẩm.

– Trong trường hợp Khách hàng không thỏa mãn được các yêu cầu từ phía Chủ sở hữu sản phầm và/hoặc Khách hàng mặc đù đã thỏa mãn nhưng từ chối ký kết các Hợp đồng mua bán và/hoặc Hợp đồng khác với Chủ sở hữu, Khách hàng sẽ không được hoàn lại số tiền đã thanh toán trước cho Chủ sỡ hữu sản phẩm.

– Đất Xanh Miền Bắc sẽ hỗ trợ Khách hàng trong mọi trường hợp để thông tin/liên lạc/trao đổi nếu cần tới Chủ sở hữu sản phẩm để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Khách hàng.